Apie mus

Suprasti žmogų, padėti jam pažinti save, pažadinti tą galią, kuri slypi jame, o svarbiausia - meilę ir pagarbą į save panašiam, - toks būtų bendriausiais žodžiais mūsų uždavinys. (Justinas Marcinkevičius)

Viešoji įstaiga „Tapk laisvas“ yra 10 metų veikianti nevyriausybinė organizacija, dirbusi su vaikais ir jaunimu, pastaruosius metus dirbanti su sutrikusio intelekto asmenimis. Įstaiga yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis paramos gavėjo statusą, nėra pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojas, registro tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras.
Įstaigos tikslas – sudaryti galimybes suaugusiems sutrikusio intelekto asmenims saugią aplinką gyventi, atstatyti ir ugdyti jų gebėjimus patiems pasirūpinti savimi, įgyti darbinius gebėjus, ginti jų teises ir interesus bei padėti sėkmingai integruotis į visuomenę. Aktyviai siekti efektyvaus ir teisingo JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo.
Misija – siekti sutrikusio intelekto asmenims visaverčio gyvenimo ir lygių galimybių visuomenėje, vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis.
Vizija - VŠĮ “Tapk laisvas” yra moderni, saugi, atvira naujovėms, draugiška aplinkai įstaiga, teikianti kokybiškas socialines paslaugas, taikanti pažangiausius ir efektyviausius metodus, dirbant su sutrikusio intelekto asmenimis.
Viešoji įstaiga “Tapk laisvas” teikia paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, jų šeimos nariams, globėjams ir rūpintojams:

  • bendrąsias socialines paslaugas;
  • apgyvendinimo gyvenimo namuose paslaugas;
  • socialinės reabilitacijos paslaugas;
  • įdarbinimo su pagalba paslaugas;
  • socialinių dirbtuvių paslaugas;
  • kultūrinės veiklos, laisvalaikio, poilsio ir sporto paslaugas;
  • asmeninio asisteno paslaugas.
Apie mus
Susisiek su mumis

© 2022 tapklaisvas.lt Visos teisės saugomos | Sukurta Hostpartner.lt