Projekto tikslas - atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės bei skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniniame gyvenime.

Projekto uždaviniai:
1. teikti pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant asmens savarankiškumą, būtiną
kasdieniame gyvenime;
2. teikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis,
naudotis tualetu ir kt.);
3. palydėti į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
4. organizuoti pagalbą asmeniui maitinimo procese (pamaitinti, pakelti daiktus ar juos palaikyti(šakutę, lėkštę ir pan.);

5. suteikti individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).
Dėl asmeninio asistento darbo ar paslaugų teikimo skambinti tel. 8 618 45930

Susisiek su mumis

© 2022 tapklaisvas.lt Visos teisės saugomos | Sukurta Hostpartner.lt