Įdarbinimo su pagalba paslaugos tikslas - padėti darbingo amžiaus asmeniui, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, tačiau dėl savo intelekto/psichosocialinės negalios pobūdžio ir (ar) visuomenėje vyraujančios diskriminacijos negali rasti darbo ir (ar) įsitvirtinti atviroje darbo rinkoje, pagal savo gebėjimus ir rinkos galimybes bei suteikti jam tolimesnę pagalbą įsitvirtinant darbo vietoje.

Tikslinė grupė - darbingo amžiaus Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojai nuo 18 metų, turintys intelekto/psichosocialinę negalią ir kuriems nustatytas nuo 20 iki 50 procentų darbingumo lygis.

Paslauga teikiama šiais etapais:

  • Pagalba ieškant darbo (iki 4 mėn.) – įdarbinimo tarpininko ir asmens konsultacijos; asmens darbinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas; individualaus įdarbinimo su pagalba paslaugų teikimo planą sudarymas, peržiūros ir vertinimas; mokymas įvairiais būdais ieškoti norimo darbo; lankymasis įvairiose darbo vietose – susipažinimas su darbų įvairove; pasiūloma savanoriška praktika realiose darbo vietose.
  • Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras – padeda susitvarkyti bei gauti įdarbinimui reikalingus dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbo vietos vidaus tvarkos taisykles ir kt. svarbius dokumentus; pagal poreikį, apmoko asmenį darbo vietoje (nekvalifikuotų darbų).
  • Lydimoji pagalba įsidarbinus (iki 8 mėnesių) – įsidarbinimo pradžioje ne mažiau nei kartą per savaitę susitinka su įsidarbinusiu asmeniu, aptaria sunkumus, bendrauja su darbdaviu, padeda spręsti kylančias problemas darbo vietoje.
    Viena iš įdarbinimo tarpininko veiklų – šviečiamasis darbas bendruomenėje bei bendradarbiavimas su darbdaviais informuojant, konsultuojant ar mokant juos apie darbo vietos, aplinkos pritaikymą bei darbų saugą.
Susisiek su mumis

© 2022 tapklaisvas.lt Visos teisės saugomos | Sukurta Hostpartner.lt